სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“ hrlab-ის ახალი პარტნიორია!

სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“  -  სს „ყაზახეთის სახალხო  ბანკის“ შვილობილი ორგანიზაციაა და საქართველოს საბანკო  ბაზარზე საქმიანობას 2008 წლიდან შეუდგა.  კომპანია ზრუნავს თანამშრომლების პროფესიონალური დონის ამაღლებაზე, მათ მოტივაციაზე და სოციალურ დაცვაზე. დაჯილდოვება, აღიარება და კარიერული ზრდა  ორგანიზაციაში დაფუძნებულია სამართლიანობის პრინციპებზე და დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საქმიანობზე. hrlab სიამოვნებით დაეხმარება სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“-ს ახალი თანამშრომლების მოძიებაში.