"პროქსიმა სოლუშენსი" hrlab-ის პარტნიორია

ჩვენ შემოგვიერთდა ისეთი წარმატებული კომოანია, როგორიც არის "პროქსიმა სოლუშენსი". "პროქსიმა სოლუშენსი" არის ERP საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც ეხმარება მომხმარებლებს ბიზნესის ეფექტურობის გაუმჯობესებაში, კომპანია აქარმოებს  "Microsoft Dynamics AX"-ის დანერგვის, დეველოპმენტის, მხარდაჭერის და ტრეინინგების სერვისებს საშუალო და მსხვილი კომპანიებისთვის. კომპანიის ფუნქციონალური და ტექნიკური კონსულტანტები არიან კომპანია "მაიკროსოფტის" მიერ სერტიფიცირებული პროფესიონალები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება მიღებული მრავალ წარმატებულ პროექტში, წარმოების, ვაჭრობა-დისტრიბუციის, ფინანსური და კომუნალური სერვისების მიმართულებით.